AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Thibault Frippiat volgt Harry Boertjes op als voorzitter van de FNHB

Op 5 september j.l. heeft Harry Boertjes officieel afscheid genomen als voorzitter van de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB). Hij wordt opgevolgd door Thibault Frippiat, erkende paardendierenarts en erkende keuringsdierenarts voor paard.

Frippiat is voorzitter van het Cluster Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), een van de 11 brancheorganisaties binnen de FNHB. Als voorzitter van de FNHB zal hij deze federatie binnen de Sectorraad Paarden (SRP) vertegenwoordigen. “De professionele hippische ondernemers die door de 11 brancheorganisaties van de FNHB vertegenwoordigd zijn, vormen een onmisbare schakel binnen de paardensector. Als erfbetreders van hippische bedrijven, helpen ze dagelijks paardenhouders en -liefhebbers om hun doelen met paarden te bereiken. Ze hebben paardengezondheid en -welzijn bijzonder in het vaandel. In dat kader verheug ik me op de verdere samenwerking met de andere actoren binnen de Sectorraad Paarden”, concludeert Frippiat die al betrokken was bij de werkgroep gezondheid van de SRP.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl