AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Koepel Fokkerij krijgt financiële bijdrage voor genetisch onderzoek

De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) heeft financiële ondersteuning toegezegd gekregen voor het uitvoeren van onderzoek ‘genetisch management verduurzaming van de paardensector.’ Een PPS-subsidie, aangevuld met bijdragen van De Koepel, KWPN en initiatiefnemer KFPS is goed voor in totaal 1,3 miljoen euro dat de komende vier jaar beschikbaar komt. ‘Hier gaan al onze stamboeken van profiteren’, aldus een verheugde voorzitter van de Koepel, Pieter Wiersinga die toevoegt dat het uniek is dat de paardensector zo’n bedrag voor onderzoek ter beschikking heeft gekregen. ‘Dit is voor alle stamboeken goed nieuws.’

Genomics in fokprogramma’s

Afgelopen september heeft de Koepel Fokkerij met behulp van Wageningen UR het verzoek voor een zogenaamde PPS (Publiek-Private-Samenwerking) ingediend bij de TKI’s Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. In dit plan werken de stamboeken, verenigd in De Koepel Fokkerij, samen met Wageningen UR, Delta Horses en Van Haeringen laboratorium. De focus ligt op het verbreden van toepassing van sleuteltechnologie genomics in fokprogramma van grote en kleine paarden- en ponystamboeken ter bevordering van welzijn en gezondheid (onder andere inteelt en erfelijke gebreken) bij de paardachtigen. ‘DNA-informatie kan enorm veel betekenen voor genetische verbetering van gezondheid en welzijn en inteelt-beperking’, aldus Bart Ducro, onderzoeker bij Wageningen UR die aangeeft dat DNA-verzameling bij onder andere het KWPN en het KFPS al een basis legt. ‘Voor elk stamboek zullen richtlijnen worden opgezet hoe het best gefokt kan worden, rekening houdend met gezondheid en inteelt in dat stamboek.’

Start in 2024

Bij het KFPS en het KWPN wordt al langere tijd gewerkt met DNA-informatie als handvat om het welzijn en de gezondheid van de paarden te verbeteren. Met het toekennen van deze financiering kunnen ook de kleine stamboeken van paardachtigen hiervan profiteren. De onderzoekers van Wageningen UR gaan komende maanden het projectplan verder uitwerken en overleggen met de verschillende partijen om in 2024 met het onderzoek te kunnen starten.

Koepel Fokkerij

De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) is de koepelvereniging van de meeste erkende pony-, paarden- en overige stamboeken voor paardachtigen in Nederland. De samenwerking en belangenbehartiging spitst zich toe tot de fokkerij, de Koepel heeft zitting in de Sectorraad Paarden. De activiteiten van de Koepel omvatten onder andere de basisopleiding voor fokjuryleden, en ook het succesvolle project ‘Eigenaar zoekt ruiter’ is door de Koepel geïnitieerd.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl