Gezondheid is voor de paardensector een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Op het gebied van gezondheid heeft de SRP de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten opgezet.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op het gebied van paardengezondheid de afgelopen jaren het volgende gedaan:

 • Agenda infectieuze ziekten 2011-2013
 • Draaiboek Rhinopneumonie
 • Monitoring EIA & WNV (2014-2016)
 • Helpdesk voor dierenartsen (2014-heden)
 • Gezondheidsoverleg paard (2014-heden)
 • Actieplan diergezondheid (2014-2016)

Op dit moment houdt de werkgroep gezondheid zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Protocollen en waar nodig draaiboeken in geval van een dierziekte uitbraak;
 • Het gezondheidsoverleg dat gestart is in 2014 doorzetten;
 • Bij uitbraak van dierziektes zorg dragen voor eenduidige berichtgeving naar paardenhouders in samenwerking met de overheid en overige stakeholders;
 • Monitoring van bepaalde dierziektes middels de helpdesk voor dierenartsen;
 • Lobby voor beschikbaarheid van entstoffen voor bepaalde dierziektes;
 • Export.

Een goede diergezondheid is van groot belang. Allereerst natuurlijk om dierenleed te beperken, maar daarnaast om bedrijfsschade en mogelijke risico’s voor de volksgezondheid te verkleinen. Het risico op besmettelijke ziekten met ernstige economische gevolgen neemt toe, mede door transporten van mens en dier uit verre oorden en door veranderingen in het klimaat. Maar ook vanwege het aantal dierbewegingen dat, vanwege de vele hippische evenementen, zeer hoog is vergeleken met andere dierlijke sectoren.

De SRP is voorstander van een effectieve dierziektebestrijding en daarom heeft het voorkomen van de insleep van exotische dierzieken een hoge prioriteit.

Helpdesk Paard
Belangrijk hulpmiddel bij een effectieve dierziektebestrijding is de monitoring van bepaalde dierziektes via de Helpdesk Paard die in 2014 op initiatief van SRP, de Groep Geneeskunde Paard (GGP) en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is gestart. Deze helpdesk is bedoeld om dierenartsen te voorzien van actuele informatie en advies over infectieziekten. Tegelijkertijd biedt het centrale telefoonnummer de mogelijkheid om informatie uit het veld snel te bundelen zodat de sector, indien nodig, direct stappen kan ondernemen. De helpdesk is uitsluitend voor dierenartsen. Zij kunnen bellen bij (verdenkingen van) infectieziekten zoals Droes of Equine rhinopneumonie.

Daarnaast zal de SRP het gezondheidsoverleg Paard met dierenartsen dat in 2014 is gestart doorzetten. Tijdens dit reguliere overleg komen deskundigen op het gebied van paardengezondheid bij elkaar om te overleggen over mogelijke bedreigingen voor de sector. Het doel is uitwisselen van informatie, delen van kennis en coördinatie.

De werkgroep diergezondheid bestaat uit de volgende personen:

 • Prof. Dr. M. Sloet – van Oldruitenborgh-Oosterbaan (voorzitter)
 • Heleen Prinsen (LTO Nederland)
 • Jacques Maree (Koepel Fokkerij)
 • Haike Blaauw (FNRS)
 • Thibault Frippiat (FNHB)
 • René van den Hoven (SNDR)
 • Mieke Theunissen (SRP)

Werkgroep artikelen