Wat moet een paardenhouder weten over de nieuwe regelgeving Identificatie en Registratie

De identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden. Per 21 april 2021 is er een aanscherping van het I&R beleid. Je vindt hier de informatie over hoe paarden en locaties waar paarden gehouden worden, geregistreerd moeten zijn:

Registreren van het paard
Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen.

Wil je nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn. Staat uw paard niet geregistreerd? Neem dan contact op met een van de instanties die RVO heeft aangewezen om paspoorten te mogen uitgeven. Deze zijn hier te vinden.

Let op! Het levensnummer wil nog wel eens afwijken in het systeem door punten of streepjes. RVO is inmiddels bezig om daar een oplossing voor te bedenken. Registreer daarom uw paard zoveel mogelijk op het chipnummer. De gegevens kunnen dan soms afwijken van wat in het paspoort staat. RVO zal daar met de paspoortuitgevende instanties een oplossing voor zoeken. U mag uw paard als correct geregistreerd beschouwen.

Registreren paarden met buitenlands paspoort

1. Registreren via paardenpaspoort uitgevende instantie
Het registreren van een buitenlands paard in Nederland kan plaatsvinden via een Nederlandse paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). Het voordeel van het registreren via een ppi is dat het paspoort gecontroleerd wordt. Daarmee weet je of het paspoort voldoet aan de eisen. Daarnaast kan een ppi alle gegevens over het paard melden, onder andere of het dier geschikt of ongeschikt is voor slacht. De ppi geeft na controle de identificatiegegevens door aan de Nederlandse database. Kosten voor het registreren via een ppi variëren tussen de €35,- en €60,-.

2. Registreren via houder van de locatie
Een tweede manier waarop je een paard met een buitenlands paspoort in Nederland kunt registreren, is via de houder van de locatie waar het paard gehouden wordt. De houder van de locatie heeft daarvoor nodig:

 • De gegevens van zijn locatie (UBN)
 • De ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier
 • De importdatum (dit is 1-1-2021 indien datum onbekend is)

De houder van de locatie waar het paard gehouden wordt, kan vervolgens een melding op 2 manieren doorgeven:

 1. Via een importmelding op Paarden melden op mijn.rvo.nl.
 2. Via een Bedrijfsmanagementsysteem (BMS) die gegevens direct doorgeeft aan de Nederlandse database. (Met een BMS worden softwarebedrijven bedrijf bedoeld die gekoppeld zijn aan de Nederlandse database)

Een houder van een locatie kan kosten in rekening brengen om de registratie van een paard met een buitenlands paspoort in orde te maken.

NB: Voor paarden die tijdelijk in Nederland zijn in het kader van import en export gelden aparte regels. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO.

Registreren van een locatie waar paarden gehouden worden
Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

 1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
 2. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk doet.

 

             

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?
De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden.

Wie is de houder van het paard?
De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

Wie is de houder van een locatie?
De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie. Verhuur je een locatie of geef je een locatie in bruikleen dan draag je daarmee de feitelijke macht over aan een ander. Gebruikt de huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van hemzelf of een ander) dan is hij de daarmee de houder van de locatie.

Verhuurt een verhuurder zijn locatie aan meerdere huurders, of geeft men zijn locatie aan meerdere gebruikers in bruikleen, dan gaat voorgaande niet op. Een locatie heeft één houder waardoor bij meerdere huurders of gebruikers de houder degene wordt die locatie verhuurd of in bruikleen geeft. Deze houder kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.

 Handige links:

Telefoonnummer RVO (werkdagen 08:30 tot 17:00 uur)
088- 042 42 42 (bedrijf, instelling of overheid)
088- 042 47 47 (particulier)

 Veelgestelde vragen

Bij de partijen uit de Sectorraad Paarden zijn veel (praktijk)vragen binnengekomen over de identificatie en registratie van paarden. Via onderstaande link vindt u een lijst met veel gestelde vragen, opgedeeld in meerdere categorieën. Deze lijst met vragen en antwoorden wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd.

Ga naar: vraag en antwoord I&R

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem voor meer informatie contact op met een van de partijen uit de Sectorraad Paarden:

Sport
SNDR

Ondernemers
FNRS
LTO Nederland
FNHB

Fokkerij
KWPN
Koepel Fokkerij 

Leden van de werkgroep I&R

 • Ralph van Venrooij (voorzitter)  (KWPN)
 • Mieke Theunissen (SRP)
 • Matthijs Maat (LTO Nederland)
 • Ale Schaap (VPETN)
 • Frans Burgers (FNHB)
 • Camiel Mellegers (SNDR)
 • Siebren Boerma (verterinair)

Werkgroep artikelen