AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

KORT VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST SECTORRAAD PAARDEN 28 OKTOBER 2021

Op donderdagavond 28 oktober jl. heeft het bestuur van de Sectorraad Paarden een informatiebijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vond plaats in Ermelo.

De voorzitter van de Sectorraad Paarden opende de bijeenkomst om 19.00 uur en zij ging na een kort voorstelrondje in op de rol en functie van de Sectorraad Paarden. Zij gaf vervolgens een terugblik van wat er de afgelopen periode is gedaan voor de paardensector en ging in op de stand van zaken van een aantal actuele thema’s en gaf alvast een blik op de toekomst van de SRP. Er werd wat langer stil gestaan bij de belangrijkste thema’s en prioriteiten van de SRP, te weten: Dierwelzijn, Diergezondheid, Identificatie & registratie en Maatschappelijk draagvlak/lobby.

Haike Blaauw verzorgde een interessante presentatie over de nieuwe welzijnsvisie (klik HIER) zoals deze in ontwikkeling is door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden.

Door de voorzitter werd de bijeenkomst afgesloten met een “rondje langs de velden” waarin er gelegenheid was om diverse onderwerpen onder de aandacht te brengen. Er is onder meer gesproken over een bijdrage vanuit de sector voor de collectieve belangenbehartiging door de SRP, export van paarden, EU-database voor paspoorten, aandacht voor de battle for talent, het werken in de sector als keuze vanuit een overtuiging, kennisontsluiting/ onderwijs en de roep om certificering van complementaire beroepen en het delen van data. Ook is wat langer stil gestaan bij de mogelijkheid die erfbetreders hebben om het Vertrouwensloket in te schakelen. Voor een link naar de website van het Vertrouwensloket klik HIER.

Het was een stimulerende bijeenkomst met een goed gevulde en actieve zaal. Volgend jaar zal er weer een informatiebijeenkomst plaatsvinden.  

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl