AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Over de Animal Health Law

Het Europees Parlement en de Raad hebben in maart 2016 Verordening (EU) 2016/429 in het kader van besmettelijke dierziektes aangenomen: de ‘Animal Health Law’. Deze is van toepassing sinds 21 april 2021. Voor de paardensector betekent dit met name een aanscherping op gebied van identificatie en registratie van paarden en locaties waar paarden gehouden worden. Maar wat doet de verordening nog meer?

Sinds april 2021 is de nieuwe diergezondheidswetgeving betreffende overdraagbare dierziekten van toepassing in de EU. Met dit nieuwe robuuste en moderne rechtskader wordt één enkel EU-diergezondheidsbeleid ingevoerd en wordt voorzien in duidelijke, geharmoniseerde maatregelen voor de preventie en bestrijding van dierziekten die op dieren en mensen kunnen worden overgedragen. De wetgeving is, behalve op in het wild levende dieren, van toepassing op dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong. Ook bevat de wetgeving regels voor de verplaatsing van dieren en dierlijke producten tussen lidstaten of vanuit het buitenland naar de Unie, met het oog op de bescherming van de gezondheidsstatus van dieren in de Unie.

De diergezondheidswetgeving heeft gevolgen voor exploitanten, personen die zich beroepsmatig met dieren bezighouden en houder van gezelschapsdieren. Ook zijn er gelden er regels voor dierenartsen en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten. De Europese commissie heeft informatiemateriaal beschikbaar gesteld over de diergezondheidswetgeving. Een link naar een factsheet voor de paardensector, is hieronder te vinden:  

https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-05/ah_ahl_info_factsheets_horse_nl.pdf

Meer weten? Kijk voor de alle beschikbare informatie van de Europese commissie over de diergezondheidswetgeving op: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-health/animal-health-law_en

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl