AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Sectorraad Paarden en stikstofdossier

Vanmorgen, woensdag 31 augustus, was er weer een stikstofoverleg met Remkes. De Sectorraad Paarden is uitgenodigd voor het overleg van 8.30 uur. Gisteravond laat hebben de agrarische organisaties besloten ook het gesprek aan te gaan, maar in een aparte bijeenkomst om 11.00 uur. Daarmee blijft er een eerste grote groep over van kleinere partijen met verschillende achtergronden en uiteenlopende belangen. Voor de SRP voelde dat niet meer als de juiste plek om als gesprekspartner aan te sluiten.

In het eerste gesprek met Remkes op 5 augustus jongst leden was de SRP wel aanwezig. Daar hebben we duidelijk kunnen maken wat belangrijk is voor de paardensector. Specifiek voor de paardensector heeft de voorzitter van SRP onder andere aangegeven dat wanneer er vervolggesprekken plaatsvinden, al dan niet op provinciaal- of gebiedsniveau, betrokken paardenhouderijen daar een belangrijke inbreng moeten kunnen hebben. Over doelen en methoden om stikstofdepositie te verminderen moet een open gesprek kunnen worden gevoerd. De paardensector is in meerdere opzichten onvergelijkbaar met de overige agrarische bedrijfstakken. Daarmee zal in de voorstellen rekening gehouden moeten worden.

Cruciale punten

De agrarische organisaties gaan om 11.00 uur met een brede delegatie het gesprek aan met het kabinet. Het gesprek zal wat hen betreft gaan over oplossingen voor de vier door de sector ingebrachte cruciale punten:

  • geen vervroegd tijdpad naar 2030
  • weg van de rigide KDW en inzetten op innovatie
  • voor PAS-melders een concrete en versnelde oplossing met harde deadline
  • stikstofkaartje moet nu eindelijk van tafel

De Sectorraad Paarden onderschrijft deze cruciale punten, omdat deze bijdrage aan ondernemersruimte voor de paardensector.

Snelheid en duidelijkheid

Nu het aantal deelnemers aan het overleg wordt uitgebreid en er een afsplitsing heeft plaatsgevonden met de grotere agrarische organisaties, is er voor gekozen om niet deel te nemen aan het eerste gesprek met het zeer gemêleerde gezelschap. De SRP voelt zich op dit moment voldoende vertegenwoordigd in het tweede gesprek onder leiding van Remkes. We verwachten niet dat vanuit elke sector vertegenwoordiging aan tafel moet zitten, ook omwille van de snelheid van het gesprek en de duidelijkheid die er moet komen.

De SRP heeft er vertrouwen in dat de grotere agrarische organisaties een goed gesprek gaan voeren. Verder zal de SRP schriftelijk haar standpunt nogmaals aan Remkes laten weten.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl