AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Randvoorwaarden Maatlat Duurzame Veehouderij voor paardensector niet realistisch

Stichting Milieukeur (SMK) breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor duurzamere paardenstallen. Door de overheid zijn een aantal randvoorwaarden gesteld. De partijen in de Sectorraad Paarden waarderen dat de Maatlat Duurzame Veehouderij er per 1 januari 2022 ook is voor paardenstallen. Maar de randvoorwaarden die op het laatste moment door de overheid gesteld zijn, zijn niet realistisch. 

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren. Op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, is het schema uitgebreid voor paardenstallen. Het schema bestaat uit eisen op 7 thema’s: dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Naast de keuzemaatregelen zijn er op het laatste moment door de overheid een aantal randvoorwaarden gesteld om voor de MIA\Vamil-regelingen in aanmerking te komen. Deze randvoorwaarden zijn in het certificatieschema opgenomen:

  • Per paard is de minimale leefruimte 12,3 m2 en per pony 9,0 m2.
  • 10% van de dierplaatsen is groter uitgevoerd dan 12,3 m2 of 9,0 m2.
  • Voor merries met veulen worden pas punten toegekend als de leefruimte 1,66 maal zo groot is als voor een individueel paard.
  • Bij individuele huisvesting zonder vaste uitloop: voor 20% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 x 7,5 meter.
  • Bij individuele huisvesting met vaste uitloop: voor 5% van de dierplaatsen is een buitenuitloop aanwezig van tenminste 15 x 7,5 meter.
  • Alle dieren op het bedrijf worden gehuisvest met zicht op andere paarden binnen 30 meter én hebben vrij zicht via tenminste twee wanden van het verblijf.

Niet-realistisch

De Sectorraad Paarden uit haar ongenoegen over de instapeis ‘minimale boxmaat 12,3 m2’. Een box met deze oppervlakte heeft een minimale afmeting van 3,5m bij 3,5m. Een box van 3m bij 4m voldoet daarmee al niet aan de instapeis! Hierdoor wordt de grote groep bedrijven in de paardensector uitgesloten die je juist wilt mobiliseren om duurzaamheidsinvesteringen te doen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat qua duurzaamheidsinvesteringen de paardensector niet voorop loopt. Met deze instapeisen wordt een inhaalslag of überhaupt verbetering niet gestimuleerd.

Bedrijven die deze boxmaten nu al op orde hebben, zijn veelal kapitaalkrachtig en al bezig met duurzaamheidsinvesteringen, ook zonder belastingvoordelen. De Sectorraad Paarden stelt zich de vraag of de overheid hiermee geen geld over de balk gaat gooien. Enkel bedrijven die de investering veelal zelf kunnen dragen, gaan profiteren.

Voldoende leefruimte belonen

Voldoende leefruimte in de MDV met duurzaamheidspunten belonen, onderschrijft de Sectorraad Paarden wel. De keuze kan gemaakt worden om pas punten toe te kennen bij een boxmaat van 12,3m2 of meer. Hoe meer punten een bedrijf scoort in de MDV, des te groter wordt zijn belastingvoordeel. Dat motiveert om na te denken over duurzaamheidsinvesteringen. Maar op voorhand alle bedrijven uitsluiten met kleinere boxmaten, demotiveert om hiermee aan de slag te gaan.

De Sectorraad Paarden gaat het gesprek aan met het ministerie van LNV over de verrassende wending die zij geven aan de MDV voor paardenstallen. De FNRS, LTO Nederland en Stichting Welzijn en Paard (KPW) hebben in een begeleidingscommissie van stakeholders, op uitnodiging van het College, advies gegeven over een eerste criteriaversie. Zij werden onaangenaam verrast toen het ministerie op het laatste moment met de aanvullende instapeisen kwamen. Er was ook geen mogelijkheid meer om het daar met de commissie van stakeholders over te hebben.

Lees of download via deze link het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij voor paardenstallen.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl