AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Sectorraad Paarden maakt kennis met Minister Staghouwer

Op dinsdag 29 maart stond een kennismaking met Minister Staghouwer (LNV) en de Sectorraad Paarden (SRP) op het programma. Daarin vroeg de SRP aandacht voor de doorontwikkeling van de sector op het gebied van paardenwelzijn. Er komt veel op de sector af en het is belangrijk dat ook gezien wordt welke stappen de sector al genomen heeft.

Het gesprek met de minister van LNV en twee van zijn medewerkers vond digitaal plaats. Voorzitter Guusje ter Horst en een vijftal leden van het bestuur van de SRP waren bij de kennismaking aanwezig. Na een korte voorstelronde werden een aantal inhoudelijke onderwerpen besproken. Door de bestuursleden werden voorbeelden gegeven van recent getroffen welzijnsmaatregelen en de samenwerking met de belastingdienst werd kort aangestipt.

Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

De minister was nieuwsgierig naar de partijen die de SRP vormen en de samenwerking daartussen. Ook had hij oog voor de aanscherping van welzijnsmaatregelen onder maatschappelijke druk die op de sector afkomen. Het gezamenlijke initiatief van de SRP, de Groep Geneeskunde Paard en het Ministerie van LNV ‘Helpdesk Paard’ was wel vanuit het ministerie geagendeerd maar kwam niet aan de orde. Het betreft een helpdesk die bedoeld is om dierenartsen te voorzien van actuele informatie en advies over infectieziekten bij paarden.

Vanuit de SRP is aandacht gevraagd voor een bijdrage van rijkswege voor sectorbreed welzijnsbeleid i.h.b. het Keurmerk Welzijn Paard. De minister verbaasde zich er over dat een sector waar zoveel geld omgaat, relatief weinig middelen bijeen weet te brengen. Daar valt tegenin te brengen dat omzet niet gelijk is aan winst. Daarnaast heeft de sector natuurlijk geen eenduidige “productie” die op een afdracht aangesproken kan worden. Het kennismakingsgesprek werd afgesloten met de afspraak verder in gesprek te gaan over de mogelijkheid van (mede)financiering van ontwikkelingen die het paardenwelzijn ten goede komen.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl