Update 12 januari 2021

Corona-update: huidige maatregelen met drie weken verlengd, paardenhouderijen blijven aangepast open

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen.
 

Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021 De lockdown heeft helaas gevolgen voor de gehele paardensector.

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn en het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Door de lobby van  de afgelopen weken van de Sectorraad Paarden bestaande uit LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR is inmiddels ook een paragraaf over hippische binnenaccommodaties opgenomen in de maatregelen van de overheid: 

“In hippische accommodaties zijn de binnenruimten gesloten voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de hippische accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn – met inachtneming van de algemene coronaregels – wel voor publiek toegestaan.”

 Bron: website van de Rijksoverheid.

 Deze uitzondering is ook opgenomen in het coronaprotocol voor de sport van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Vereniging van Sport en Gemeentes (VSG) (p. 6 onder ‘Uitzonderingen).

Bekijk hier het protocol van NOC*NSF.

 OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSector VAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Op basis van de overheidsmaatregelen die nu bekend zijn gelden de volgende maatregelen voor de paardensector.

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden.

 Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles. 

Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

 Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e). 

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, hoefsmeden, zadelmakers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

SPECIFIEK OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSector VAN 19 JANUARI t/m 9 februari:

Kijk voor branchespecifieke protocollen op de website van de Sectorraad Paarden (Klik HIER).

Kijk voor branchespecifieke vragen en antwoorden op de websites van de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden.

Lokale verschillen 

Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij uw gemeente te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op uw vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.  

 Neem uw verantwoordelijkheid

De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en reisbewegingen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van ons allemaal om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen. Wij blijven bovenstaand overzicht actualiseren indien nodig. 

*Waar in dit bericht paardrijden wordt genoemd, wordt ook aangespannen rijden bedoeld.

 

Update 11 mei 2020

Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op maandag 11 mei 2020 de protocollen keuringen en prestatietesten, chippen en schetsen en Covid-19 koersen op 1, 5 meter vastgesteld.

De protocollen zijn ter toetsing voorgelegd aan werkgroep COVID-19 van EZK en LNV om ervoor te zorgen dat de paardensector niet langer volledig stil komt te liggen.

De protocollen volgen de richtlijnen van het RIVM en worden ondersteund door de dragende partijen van de Sectorraad Paarden, in het bijzonder de KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij, LTO en SNDR.

De protocollen bieden een handreiking voor de gebruikers over hoe op een veilige manier bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit is belangrijk voor onder meer organisaties, ondernemers, opdrachtgevers, zelfstandigen en rijders, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt immers voor continuïteit in de sector, welzijn en het behoud van werkgelegenheid.

De gedragsregels worden de komende periode actief door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden gecommuniceerd richting hun achterban.
De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de paardensector nog langer volledig stilvalt. In de komende periode zal er met de uitvoering aan de slag worden gegaan.
Voor het laten doorgaan van keuringen en prestatietesten, chippen van veulens, koersen is de steun van de veiligheidsregio van belang. De Sectorraad Paarden roept de veiligheidsregio’s op om de protocollen te steunen.
De Sectorraad Paarden heeft op 15 mei 2020 ook het protocol toets- en beoordelings activiteiten toegezonden aan het ministerie. Het protocol is opgesteld om combinaties zich te kunnen laten kwalificeren voor punten zodat de route naar verwaarding van paarden niet stil komt te liggen en ook de fokkerij en handel weer verder op gang kan komen.

Verder staan op de websites van de verschillende veiligheidsregio’s de noodverordeningen vermeld die zijn vastgesteld naar aanleiding van de landelijke maatregelen. De noodverordeningen zijn op dit moment net als de landelijk afgekondigde maatregelen onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg dus de website van uw lokale veiligheidsregio en uw gemeente voor de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is het raadzaam, indien u gaat werken met een van de protocollen, daaraan voorafgaand contact op te nemen met uw veiligheidsregio of gemeente voor een verdere afstemming.