AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

UITBRAAK VOGELGRIEP, ENKELE MAATREGELEN VOOR DE PAARDENHOUDERIJ

Ermelo (SRP): Sinds 26 oktober 2021 is vanwege vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Zeewolde een beperkingszone rondom het bedrijf ingegaan. Vanwege de uitbraak van vogelgriep is ook de afscherm- en ophokplicht in heel Nederland ingegaan. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor alle niet commercieel gehouden zogeheten risicovogels.

Vandaag is in Grootschermer (gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland) bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Rond het bedrijf is een vervoersbeperkingsgebied ingesteld waarvoor beperkende maatregelen gelden.

Vogelgriep is een aangifteplichte dierziekte. Om vogelgriep in Nederland te bestrijden worden met regelmaat maatregelen getroffen door het ministerie van LNV. Als er een uitbraak van vogelgriep is op een locatie met meer dan 50 vogels wordt er naar Europese regelgeving een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er een beperkingszone ingesteld rondom het besmette bedrijf. Binnen de beperkingszone (10 km gebied) rondom een besmet bedrijf wordt onder andere een vervoersverbod ingesteld dat betrekking heeft op pluimvee, eieren, mest en strooisel. Verder gelden er hygiëneprotocollen voor bezoekers, en een registratieplicht voor bezoekers.

Op dit moment geldt voor het vervoer van paarden in de genoemde toezichtsgebieden de volgende regel:

  • Paarden mogen worden vervoerd zolang deze maar niet op een locatie staan met vogels. Als dat wel het geval is gelden er beperkingen en mag dat alleen met een goedgekeurd hygiëneprotocol (zie de website van de NVWA: Hygiëneprotocollen vogelgriep | Vogelgriep in Nederland 2021 | NVWA) (klik HIER).

Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelingen (klik HIER).

Meer informatie over vogelgriep
Verwezen wordt verder naar de veelgestelde vragen op de website van de Sectorraad Paarden (klik HIER).

Bedrijven en particulieren, zoals hobbyhouders, kunnen vragen hebben over de uitbraak van vogelgriep. Voor informatie kan er contact op worden genomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl